Netbutik får konfiskeret sin fortjeneste på 3,2 millioner

Netbutik får konfiskeret sin fortjeneste på 3,2 millioner

maj 2, 2022 0 Af Roskilde Nyt

Vestre Landsret har afgjort, at virksomheden Plus Global ApS skal betale en bøde på 250.000 kroner og have konfiskeret fortjenesten på 3,2 millioner kroner. Virksomheden dømmes for at have vildledt forbrugerne om abonnementer på netbutikken ophørspriser.dk blandt andet ved at anvende ”dark patterns” i sin markedsføring. Forbrugerombudsmanden, der har politianmeldt Plus Global, vil på baggrund af loven skærpe sin vejledning om webbutikkers salg af abonnementer.

Vestre Landsret har dømt Plus Global for at have vildledt forbrugere om abonnementer på netbutikken ophoerspriser.dk. Virksomheden skal betale en bøde på 250.000 kroner og får konfiskeret fortjenesten på 3,2 million kroner.

Netbutikken krævede et månedligt abonnement på 139 kr. for, at forbrugere kunne handle på hjemmesiden. Netbutikken oplyste dog ikke tydeligt om abonnementet og prisen for det. Netbutikken anvendte de kortoplysninger, som forbrugeren havde indtastet ved køb af varen i netbutikken, til også at trække de månedlige betalinger for abonnementet.

De forbrugere der havde henvendt sig til Forbrugerombudsmanden havde betalt for et abonnement i flere måneder uden at have opdaget det.

Landsretten har blandt andet lagt vægt på, ”at de fysiske produkter for forbrugeren fremstod som den væsentligste ydelse, mens medlemskabet – uanset at dette blev omtalt – i væsentlig grad trådte i baggrunden.” Retten har også lagt vægt på, et vidneudsagn fra en adfærdsforsker, som beskrev hjemmesiden som ”en klassisk måde at få forbrugere med i et abonnement, uden at de opdager det”.

Netbutikkens hjemmeside var sat op på en sådan måde, at forbrugerne nemt kunne overse oplysningerne om abonnementet. Dommen fastslår, at denne form for ”dark pattern” i hvert fald er i strid med markedsføringsloven.

Ved strafudmålingen har Vestre Landsret lagt vægt på, ”at overtrædelsen har stået på over en længere periode og har været et helt centralt element i tiltaltes webshop”, samt at Forbrugerombudsmanden havde indskærpet markedsføringslovens regler over for Plus Global, uden det førte til afgørende ændringer i virksomhedens markedsføring.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte Plus Global tilbage i 2018. I april 2020 politianmeldte Forbrugerombudsmanden atter Plus Global. Denne gang i en tilsvarende sag om hjemmesiden plusshop.dk.

Som følge af dommen vil Forbrugerombudsmanden revidere sin kvikguide om webbutikkers salg af abonnementer i skærpende retning.

Plus Global var tidligere blevet frifundet ved Retten i Aalborg.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Landsrettens dom viser, at selvom oplysninger om abonnementer fremgår af en netbutik, så er det afgørende, hvor og hvordan de fremgår. På ophørspriser.dk var der oplysninger om abonnementet flere steder. Landsretten fastslår, at forbrugerne ikke må kunne overse, at de skal betale for et abonnement.”

”Landsretten har konfiskeret hele netbutikkens fortjeneste på 3,2 millioner. Dommen viser derfor, at det ikke kunne betale sig at vildlede om abonnementer.”

Lovgrundlag:

Det fremgår af markedsføringslovens § 5, stk. 1, at markedsføring ikke må indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1, må virksomheder heller ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.